Новости‎ > ‎

15.12.2009 - НКФР разъясняет процедуру урегулирования убытков ОСАГО/КАСКО

Отправлено 15 дек. 2009 г., 03:15 пользователем Vladimir Dolghi   [ обновлено 28 янв. 2014 г., 01:25 ]
Согласно объявлению, опубликованном 04 декабря 2009 года на официальном сайте Национальной Комиссии по Финансовому Рынку РМ (НКФР), данным органом публичной власти была рассмотрена сложившаяся неоднозначная практика урегулирования убытков по ОСАГО в ситуациях наличия у пострадавшей стороны в ДТП полиса имущественного страхования автотранспортного средства (АВТО-КАСКО).

Следует отметить, что НКФР пришла к выводу о необходимости снижения количества судебных разбирательств между страховщиками и подчеркивает обязательность условия участия обоих страховщиков при осмотре поврежденных транспортных средств.

Цитата объявления НКФР:

În atenţia companiilor de asigurări

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a examinat în limitele competenţei funcţionale adresările asigurătorilor privind modul de aplicare a legislaţiei în vigoare la etapa de constatare a pagubei produse de autovehicul, posesorul căruia deţine o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă, iar bunul păgubit este asigurat în baza unui contract facultativ şi, relevă următoarele.
Potrivit art. 22 alin. (11) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (în continuare Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006), dacă la data producerii accidentului de autovehicul, persoana păgubită are în vigoare un contract de asigurare de bunuri pentru bunurile avariate sau distruse prin accidentul de autovehicul, posesorul unor astfel de bunuri va fi despăgubit în temeiul acelui contract.
De menţionat că, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (12) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006, în cazul cînd persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limita prevederilor legii nominalizate.
Prin urmare, la constatarea pagubei, de comun cu asigurătorul de bunuri va participa şi asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, întrucît potrivit prevederilor art. 22 alin. (13) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006, asigurătorul de bunuri va recupera despăgubirea de asigurare plătită persoanei păgubite de la asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limitele stabilite de Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006.
Astfel, în scopul prevenirii situaţiei de litigiu, între asigurătorul de bunuri şi asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, la stabilirea despăgubirii de asigurare sau la adoptarea soluţiilor tehnologice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare solicită asigurătorului care are încheiat contract de asigurare de bunuri cu persoana păgubită, să invite în mod obligatoriu, la procesul de constatare a pagubei, asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, dovedind invitaţia printr-un înscris justificativ, şi atenţionează asupra respectării necondiţionate a prevederilor art. 22 alin. (11), alin. (12) şi alin.(13) din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006.
Источник: Официальный сайт НКФР. С оригиналом объявления можно ознакомиться здесь.

теги: страхование, НКФР, КАСКО, ОСАГО